Idea

Efektem współpracy samorządu województwa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jest popularyzacja spuścizny duchowej i intelektualnej Jana Pawła II, w tym działalność edukacyjna skierowana do najmłodszego pokolenia. Na Wydziale Teologicznym UMK realizowany jest projekt „Laboratorium św. Jana Pawła II”, w ramach którego odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje, seminaria, powstają też materiały dydaktyczne. Laboratorium współpracuje m. in. z Instytutem Jana Pawła II z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym wspólnie organizuje konferencje naukowe, seminaria i wieczory autorskie (w Toruniu i Lublinie).

Laboratorium św. Jana Pawła II tworzą pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK (kierownik Laboratorium), ks. dr Sławomir Tykarski, mgr lic. Karolina Olszewska oraz mgr lic. Jan Wółkowski.

Zobacz profil Laboratorium na Facebooku (@LabJPII).

List intencyjny

Laboratorium św. Jana Pawła powstało na mocy umowy zawartej w marcu 2020 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Traktujemy patronat Jana Pawła II nad województwem, jako zobowiązanie, aby zgłębić nauczanie papieża dialogu. Powstanie na UMK Laboratorium Jana Pawła II jest odpowiedzią na nasze potrzeby w tym zakresie – powiedział podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki.

Marszałek Piotr Całbecki i rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Andrzej Tretyn podpisali list intencyjny dot. działalności pracowni „Laboratorium św. Jana Pawła II” na Wydziale Teologicznym UMK.

Lekcje tematyczne

Z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, przy współpracy z Kujawsko-Pomorską e-Szkołą, Laboratorium przygotowało moduł edukacyjny pn. „Zmieniajcie świat!” poświęcony Karolowi Wojtyle jako człowiekowi. W pierwszej części bloku jubileuszowego można dowiedzieć się więcej o Karolu jako człowieku żyjącym w konkretnym czasie, mającym swoje pasje i zainteresowania, dylematy i problemy, a także swoje radości i smutki. Druga część edukacyjna jest częścią artystyczną, w której można poznać poezję Karola Wojtyły recytowaną przez Teatr „Szpila” i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także muzyczną interpretację tekstów papieża w wykonaniu zespołu Z nocy w Moc.

Rocznicowe lekcje Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły:

„Nasze spotkania z papieżem Janem Pawłem II. O papieskich śladach w województwie kujawsko-pomorskim.” – prof. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

„Jan Paweł II i beatyfikacja ks. phm. S.W. Frelichowskiego”- Michał Kłosowski, Karol Brzozowski (Wyższe Seminarium Duchowne,  Toruń)

„Pasje i zainteresowania w życiu Karola Wojtyły. Jak można realizować dziś duchowe dziedzictwo JP II?” – Milena Dąbrowska, ks. Piotr Wschowski (Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”, Bydgoszcz)

„Żywe pomniki dziedzictwa św. Jana Pawła II”- Jarosław Kęsik (Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia)

„Św. Jan Paweł II – papież rodziny”- ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK, ks. dr Sławomir Tykarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

„O Wojtyle po ludzku”- ks. Dawid Wasilewski (Duszpasterstwo Akademickie „Źródło”) Karolina Olszewska, Jan Wółkowski (Laboratorium św. Jana Pawła II)

Poezja Karola Wojtyły – Jana Pawła II- Teatr „Szpila” (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu)

Skip to content