Karol Wojtyła zanim został kapłanem pasjonował się sztuką, głównie literatura i teatrem. Jako Andrzej Jawień pisał wiersze, artykuły do prasy a nawet sztuki teatralne. Najbardziej znana pt. Przed sklepem jubilera” doczekała się nawet ekranizacji.

Sztuka i szeroko pojęta kultura zawsze zajmowały w sercu Jana Pawła II znaczące miejsce. W szczególny sposób o kulturze i o artystach mówił podczas pielgrzymki do Polski w 1987 r., gdy w Warszawie odczytał list o znaczeniu kultury.

Jan Paweł II i jego dokonania od początku pontyfikatu stanowiły dla artystów niezwykłą wartość i źródło inspiracji. Do tej pory powstała niezliczona ilość dzieł i wystaw poświęconych wielkiemu Polakowi.

Strumień

przez Dariusz Bereski, Michał Hajduczenia | Trzyptyk Rzymski - Jan Paweł II

Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej

przez Dariusz Bereski, Michał Hajduczenia | Trzyptyk Rzymski - Jan Paweł II

Wzgórze w krainie Moria

przez Dariusz Bereski, Michał Hajduczenia | Trzyptyk Rzymski - Jan Paweł II

Człowiek tworząc kulturę tym właśnie wyróżnia się od wszystkich pozostałych bytów. W poszanowaniu roli kultury w życiu Karola Wojtyły i znaczenia Jana Pawła II dla kultury 18 maja br., dokładnie w dniu 100 urodzin Jana Pawła II, na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu zainaugurowano działalność Instytutu Kultury Świętego Jana Pawła II.

Skip to content