Jan Paweł II był autorytetem w wielu aspektach. Swoimi przemyśleniami, trafnymi spostrzeżeniami oraz refleksjami na temat wielu aspektów życia chętnie dzielił się z ludźmi a jego poglądy zyskały uznanie nawet wśród tych, których pozornie więcej dzieliło z Ojcem Świętym niż łączyło. Największą wartością Papieża Polaka było to, że zjednywał ludzi. Początkowo obcy ludzie o różnych poglądach i przekonaniach stawali razem, by wspólnie wysłuchać tego, co ma do przekazania Jan Paweł II. Ojciec Święty mówiąc o rodzinie, małżeństwiewolnościpolityce,  Polscemodlitwiechorych i posłudze chorym, nauczaniu i wychowaniu zawsze wskazywał na drugiego człowieka – na poszanowanie ludzkiej godności, uszanowanie jego odmienności, nienaruszalności granic oraz dostrzegania i pielęgnowania piękna, które jest w każdym człowieku.

Nie bał się mówić o rzeczach trudnych. Nauczał i pokazał, że także przemijanie ma sens. Podkreślał , że śmierć jest wspólnym doświadczeniem każdego człowieka i wraz z biegiem kolejnych lat życia ma się niesłabnące uczucie jej bliskości. Swoim pontyfikatem oswajał ludzi ze śmiercią i zmarł pośród nich, pośród modlącego się tłumu zjednoczonych ludzi.

Skip to content