"Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania."

Toruń 7 VI 1999 roku

"Dziękuję Bogu, że na moim pielgrzymim szlaku znalazła się Bydgoszcz"

Bydgoszcz 7 VI 1999 roku

"Pozdrawiam bliski mojemu sercu Toruń i piękne Pomorze Nadwiślańskie. Cieszę się, że mogłem przybyć do waszego miasta, które sławą okrył Mikołaj Kopernik"

Toruń 7 VI 1999 roku

"Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym"

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

"Nasz Patron będzie więc dla nas punktem odniesienia. Źródłem inspiracji, horyzontem wartości, na którym rozwija się projekt życia mieszkańców.”

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Skip to content